...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در movahedi.m@riqh.ac.ir

محمد جواد موحدی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

نظام اخلاقی کانت

جایگاه اخلاق در اندیشه هایدگر و جایگاه هایدگر در فلسفه اخلاق

بررسی رابطه وظیفه گرایی با نتیجه گرایی

مبنای فلسفی تعیین ارزش ها از نظر سید محمد حسین طباطبایی و دیوید هیوم

نگاهی به راه حلی های وظیفه گرایانه و پیامدگرایانه در سقط جنین و مرگ مغزی

بررسی سقط جنین بر اساس نظریه اثردوگانه

افلاطون و راولز: عدالت در فرد يا در جامعه؟

اتانازی از منظر وظیفه گرایی عقل باور کانت

نقد و ارزیابی وظیفه گرایی

اتانازي از منظر وظيفه گرايي دين باور

بررسی سقط جنین از دو دیگاه غایت گرایانه و وظیفه گرایانه

اخلاق دکارت

فلسفه اخلاق کانت از دیدگاه هگل

اخلاق کاربردی

گزارش علمی

An Introduction to Applied Ethics

 • مجری:
 • فایل ضمیمه: 764db550-1a19-433a-beeb-5d0e145acb6d.zip
 • همکاران: محمد جواد موحدی

شناخت مبانی و راهکارهای اخلاقی قرآن کریم در تحقق عدالت اجتماعی و ارزیابی راهکارههای اخلاقی سکولار بر اساس آن

 • مجری:
 • فایل ضمیمه: f85c31ed-a873-49fc-81d0-ff843e8ec7ff.zip
 • همکاران: محمد جواد موحدی

بررسی چالش های اخلاقی پیوند اعضا و ارائه راه حل با استفاده از نظریات اخلاق هنجاری

 • مجری:
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: محمد جواد موحدی

بررسی سقط جنین از دو دیدگاه وظیفه گرایانه و غایت گرایانه

 • مجری:
 • فایل ضمیمه: 2942dd22-4545-49f6-844c-4fbd81833bc3.zip
 • همکاران: محمد جواد موحدی