...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در Eyvazi.h@hadith.ir

حیدر عیوضی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

دختری در محراب: مطالعه تطبیقی شخصیت حضرت مریم ع در سنت مسیحی ـ اسلامی

کتابشناسی مجموعه عبری در کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه ع

مقاله ارائه شده در همایش

A 13th/19th Century Jewish Convert to Islam and His Refutation to Judaism

  • نام همایش: Jews in Muslim Majority Countries, History and Prospects
  • سطح برگزاری: بین المللی
  • محل برگزاری:
  • همکاران: سید محمد علی طباطبایی ، حیدر عیوضی