...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در yarinia.r@hadith.ir

رضا یاری نیا تشریق

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

پژوهشی_در_تراث_رضوی_علیه_السلام_بر_مبنای_رجال_نجاشی_و_فهرست_شیخ_طوسی

  • همکاران: رضا یاری نیا تشریق ، سید مصطفی مطهری