...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در mousavi.a@riqh.ac.ir

سید اکبر موسوی تنیانی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

الشریف المرتضی و اسرته منزله اجتماعیه و سیاسیه مرموقه

  • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، سید اکبر موسوی تنیانی

مقاله ارائه شده در همایش

جریان های فکری عصر رضوی در خراسان و رویکرد فضل بن‌شاذان در نقد آنان

  • نام همایش: حدیث رضوی سه
  • سطح برگزاری: ملی
  • محل برگزاری: قم
  • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، سید اکبر موسوی تنیانی