...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در kafi.a@riqh.ac.ir

عبدالحسین کافی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!
کتاب

حديث اسلامي

...
 • نوع فعالیت: ترجمه
 • نوع اثر: غیر درسی

دانشنامه عقايد اسلامي

...
 • نوع فعالیت: سایر
 • نوع اثر: غیر درسی

موسوعة العقائد الاسلامية

...
 • نوع فعالیت: سایر
 • نوع اثر: غیر درسی

حکمت¬نامه امام حسين -عليه السلام-

...
 • نوع فعالیت: ویرایش علمی
 • نوع اثر: غیر درسی

دانشنامه فاطمي -سلام الله عليها-

...
 • نوع فعالیت: مجموعه کتب (همانند دایرة المعارف)
 • نوع اثر: غیر درسی

مقاله

زندگي¬نامه ابن بابويه و علامه مجلسي؛ در دايره المعارف دين، ويراسته مير چاالياده

دو مرزبان؛ خواجه نصيرالدين طوسي و علامه حلي در دايره المعارف دين (ويراسته ميرچاالياده)

ابن ميثم و مصباح السالكين

جبری یا اختیاری بودن «ایمان و کفر» از دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی در مفاتیح الغیب و المیزان

مفهوم عقل از دیدگاه دو شارح اصول کافی

نسبت «توجه به علم خدا» و «خويشتن‌داري در انسان» از ديدگاه آيات و روايات

 • همکاران: عبدالحسین کافی ، عبدالهادی مسعودی

ناخنهای خود را کوتاه کنید

تحليل معناشناختي «توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» از ديدگاه آيات و روايات

 • همکاران: عبدالهادی مسعودی ، عبدالحسین کافی

مقاله ارائه شده در همایش

بعد فراطبیعت ماتریکس خواب در متون اسلامی

 • نام همایش: چهارمین همایش علمی ـ پژوهشي طب‌ الرضا –عليه السلام-
 • سطح برگزاری: ملی
 • محل برگزاری: خراسان رضوی