...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در hosseinizade.a@riqh.ac.ir

سید علی حسینزاده خضر آباد

پژوهشگر
مشاهده رزومه!
کتاب

نوبختیانٰ ابو سهل و ابو محمد

...
 • نوع فعالیت: تصنیف
 • نوع اثر: غیر درسی

تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد

...
 • نوع فعالیت: تصنیف
 • نوع اثر: غیر درسی

جستارهایی در مدرسه کلامی بغداد

...
 • نوع فعالیت: تصنیف
 • نوع اثر: غیر درسی

مقاله

الشریف المرتضی و اسرته منزله اجتماعیه و سیاسیه مرموقه

 • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، سید اکبر موسوی تنیانی

قایسه اندیشه های کلامی نوبختیان و سید مرتضی

لمقارنات الکلامیه بین آراء بنی نوبخت و السید المرتضی

کلام امامیه پس از حضور ؛ نخستین واگرایی ها

 • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، محمد تقی سبحانی

آرای متکلمان نوبختی در میانه مدرسه کوفه و بغداد

 • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، محمد تقی سبحانی

نوبختیان در رویارویی با متکلمان معتزلی و امامی

مقایسه اندیشه های کلامی نوبختیان و شیخ مفید در بستر میراث کلامی امامیه و معتزله

 • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، محمد تقی سبحانی

مقاله ارائه شده در همایش

جریان های فکری عصر رضوی در خراسان و رویکرد فضل بن‌شاذان در نقد آنان

 • نام همایش: حدیث رضوی سه
 • سطح برگزاری: ملی
 • محل برگزاری: قم
 • همکاران: سید علی حسینزاده خضر آباد ، سید اکبر موسوی تنیانی
تدریس

فقه

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

تاریخ اسلام

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

تفسیر

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

فرق اسلامی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • تعداد دانشجو:

تاریخ اسلام

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:
شرکت در کارگاه های دانش افزایی
شیوه های دانش نامه نویسی استاد دکتر احمد پاکتچی
...
 • تاریخ انجام: 1394/7/11
 • جمع ساعات: 24
اعتبارسنجی منابع حدیثی
...
 • تاریخ انجام: 1394/9/18
 • جمع ساعات: 4
کارگاه سرشت و اخلاق نقد
...
 • تاریخ انجام: 1394/8/27
 • جمع ساعات: 4