...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در hakim.m@riqh.ac.ir

سید محمد حسن حکیم

پژوهشگر
مشاهده رزومه!
کتاب

المأثور فی المیزان

...
 • نوع فعالیت: تصنیف
 • نوع اثر: غیر درسی

الدرس الفقهی و مناهج الفقهاء دراسة نقدیة معاصرة

...
 • نوع فعالیت: تصنیف
 • نوع اثر: غیر درسی

أهل البیت علیهم السلام فی مصادر أهل السنة

...
 • نوع فعالیت: تصنیف
 • نوع اثر: غیر درسی

رسالة في العدالة للسيد محمد المفتی الشيعة الأردبيلي

...
 • نوع فعالیت: تصحیح
 • نوع اثر: غیر درسی

وسيلة المتفقهين (العقود)

...
 • نوع فعالیت: تصحیح
 • نوع اثر: غیر درسی

مدارک فقه اهل السنة علی نهج وسائل الشيعة

...
 • نوع فعالیت: تصنیف
 • نوع اثر: غیر درسی
 • همکاران: سید محمد حسن حکیم ، محمود کریمیان ، سید محمد کاظم سید طباطبایی

دروس في منهجية الإستنباط تقريرا لأبحاث سماحة آية الله السيد عبد الکريم فضل الله

...
 • نوع فعالیت: تالیف
 • نوع اثر: درسی

موسوعة الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية

...
 • نوع فعالیت: تصنیف
 • نوع اثر: غیر درسی

مقاله

واکاوی متون مشترک حدیثی در منابع فریقین

مقاله ارائه شده در همایش

جایگاه شناسى سنت نبوى در کتاب شریف کافى

 • نام همایش: کنگره ی بین المللی کلینی
 • سطح برگزاری: بین المللی
 • محل برگزاری:

ضرورت بازشناسى دانش اصول با رویکرد تطبیقى در آثار شهیدین و صاحب معالم

 • نام همایش: کنگره ی بین المللی شهیدین
 • سطح برگزاری:
 • محل برگزاری: قم
تدریس

بررسی و مهارت يابی نسبت به کتاب شريف وسائل الشيعة

 • مقطع: حوزوی - سطح 3
 • تعداد دانشجو:

سير تکامل کتب حديث و ابواب فقهی

 • مقطع: حوزوی - سطح 3
 • تعداد دانشجو:

مبانی شناخت حدیث

 • مقطع: حوزوی - سطح 3
 • تعداد دانشجو:

مبانی فهم حدیث

 • مقطع: حوزوی - سطح 2
 • تعداد دانشجو:

تبويب احاديث فقهی

 • مقطع: حوزوی - سطح 3
 • تعداد دانشجو:

حجیت حدیث

 • مقطع: حوزوی - سطح 2
 • تعداد دانشجو:

احادیث مشترک امامیة و اهل سنت

 • مقطع: حوزوی - سطح 2
 • تعداد دانشجو: