...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در mohagheghian.h@riqh.ac.ir

حسین محققیان گورتانی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

مخاطب مستقیم حدیث و تاثیر ان بر صدور فهم و حجیت روایات

بازشناسی شخصیت «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»