...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در biranvand.r@riqh.ac.ir

رضا بیرانوند

پژوهشگر
مشاهده رزومه!
تدریس

کارگاه نرم افزارهای علوم اسلامی(شیعی و سنی)

  • مقطع: حوزوی - سطح 3
  • تعداد دانشجو: 15

کارگاه نرم افزارهای علوم اسلامی(شیعی و سنی)

  • مقطع: سایر
  • تعداد دانشجو: 10

کارگاه اعتبارسنجی منابع حدیثی

  • مقطع: سایر
  • تعداد دانشجو: 10