...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در sadeghi@qhu.ac.ir

دکتر هادی صادقی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!