...
پاسخگوی سوالات و درخواست های شما هستم. در mirzababae.m@riqh.ac.ir

سید مهدی میرزابابایی

پژوهشگر
مشاهده رزومه!

مقاله

گونه های تقابل واژگانی در کاربست قرانی

 • همکاران: سید مهدی میرزابابایی ، علیرضا قائمی نیا

تعامل علامه امینی با احادیث اهل سنت

گزارش علمی

معناشناسی حواس در قران

 • مجری:
 • فایل ضمیمه: 69daf3ef-ac25-4cd7-a2e7-88cf4c9ae1d7.pdf
 • همکاران: سید مهدی میرزابابایی

تصویر شر در دستگاه معنایی قرآن

 • مجری:
 • فایل ضمیمه: 9a86f29c-79db-484b-99ff-0d838de090ca.pdf
 • همکاران: سید مهدی میرزابابایی
تدریس

آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن

 • مقطع: حوزوی - سطح 2
 • تعداد دانشجو:

عقائد

 • مقطع: حوزوی - سطح 2
 • تعداد دانشجو:

آشنایی با منابع روایی

 • مقطع: حوزوی - سطح 2
 • تعداد دانشجو:

کلام جدید

 • مقطع: حوزوی - سطح 2
 • تعداد دانشجو:

نحو1

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

صرف 2

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

صرف 1

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی
 • تعداد دانشجو:

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

معنا شناسی شکر در قرآن کریم با تاکید بر حوزه های معنایی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو:
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید مهدی میرزابابایی

آراء و اندیشه های راهنما شناسی استاد مصباح یزدی

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو:
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید مهدی میرزابابایی

التفات در قصص قرآنی گونه ها و کاربردها

 • مقطع: دانشگاهی - کارشناسی ارشد
 • دانشگاه محل تحصیل دانشجو:
 • فایل ضمیمه:
 • همکاران: سید مهدی میرزابابایی